Waarom kerstdiner?

VROEGER
In 1965 werd een comité opgericht met de bedoeling de parochiezaal, het café en jeugdlokalen (toen nog in 2 houten barakken) te verbeteren en te onderhouden. Het eerste project was de vernieuwing van de Wc’s in de parochiezaal en dus noemde het comité zich VOG als afkorting van “Voor onze gemakken”. Later werd de naam omgedoopt in “Voor onze gebouwen”.

In de eerste 40 jaar van VOG werden de nieuwe scoutslokalen gebouwd, de parochiezaal vernieuwd en uitgebreid met de foyer. De keuken werd gemoderniseerd. Deze investeringen kostten ettelijke miljoenen (gelukkig in die tijd) franken. Met de opbrengsten van de kerstdiners konden de schulden worden afbetaald, en dit zonder toelagen of financiële steun van de overheid.
Sinds een tiental jaren is VOG eindelijk schuldenvrij geraakt. Gedurende deze periode werden vooral onderhoudswerken uitgevoerd.
In 2018 was de parochiezaal toe aan een serieuze “restyling”. De zaal werd grondig opgesmukt en aangepast aan de hedendaagse mode en trends.

Het grote project dat nu in de steigers staat, is de uitbreiding van de jeugdlokalen met een bijkomende verdieping onder dak. Zo komen alle lokalen van de scouts in 1 gebouw en kunnen de lokalen boven de keuken van de zaal gebruikt worden door andere verenigingen.

EN NU
Omdat het in vele Vlaamse parochies moeilijk wordt nog vrijwilligers te vinden voor het beheer van de gebouwen van de parochie, en dus ook voor de jeugdlokalen, dient gezocht te worden naar een oplossing. Het gevaar bestaat dat als de lokale ploeg vrijwilligers van de eigenaar (bij ons dus VOG) ermee zou ophouden en de staat van de lokalen achteruitgaat, het centraal bestuur van de eigenaar (in Mechelen) kan beslissen om de gebouwen te verkopen. Zo zouden de scouts en gidsen hun lokalen kunnen verliezen.
Voor het beheer van jeugdlokalen in eigendom van de parochies in Vlaanderen, is een kaderakkoord afgesloten (2015) tussen de eigenaar het Vicariaat (‘de parochie’) en de nationale koepels van de jeugdbewegingen Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chiro, KLJ, KSJ-KSA-VKSJ om de lokale groepen zelf hun lokalen te laten beheren. Dit beheer wordt overgedragen via een erfpacht. Om een erfpacht te kunnen aangaan, is een rechtspersoon nodig. Dit kan een vzw zijn.
Concreet betekent dit voor de scouts en gidsen van Rode dat ze zelf zullen moeten instaan voor de zorg van de lokalen. Dit kan de actieve scouts-leiding niet alleen en de groep dient voldoende omkaderd te zijn door volwassenen en genoeg draagkracht te hebben om een eigen duurzame vzw op te richten.

Een ploeg vrijwilligers bestaande uit oud-scouts en ouders van leden heeft de koe bij de horens gevat en in juli 2022 de vzw Spatter opgericht. Deze vzw heeft als belangeloos doel de materiële en logistieke ondersteuning en de ontwikkeling van de Scouts- en Gidsengroep “Scouts en Gidsen Rode”.
Spatter vzw staat in voor het beheer & onderhoud van het gebouw alsook de financiële aspecten die daarmee gepaard gaan. Ze gaat hiervoor een erfpacht aan met de eigenaar. Bij een eventuele verkoop van het gebouw, zal het recht van erfpacht verdergezet worden met de nieuwe eigenaar en staan de scouts en gidsen met andere woorden niet zomaar op straat.

Het project van de extra verdieping op de scoutslokalen dat VOG in 2018 was beginnen voorbereiden, zal nu door Spatter vzw worden gerealiseerd. Omdat koken geld kost, moet de kas gespijsd worden. Gezien het voorzien was de opbrengsten van het kerstdiner nu naar dit project te laten gaan, zorgt Spatter vzw voor de organisatie van het kerstdiner de komende jaren.
Het comité VOG en Spatter vzw zullen als goede buren de site van de zaal, het café en de jeugdlokalen verder beheren.

WIE IS WIE ?

Comité VOG
Danny Wauters – voorzitter
Jan Decuypere
Bart Denayer
Partick Mosselmans

Spatter vzw, Bestuur
Raf Stoffels – voorzitter
Peter Lambrecht
Edith Stoffels
Helder Swalens
Tijs van Raalte
Koen Vastiau

Voor alle info en reserveringen van de zaal, keuken en/of foyer van Ons Parochiehuis kan je terecht op www.rode.be.
Voor meer info over de scouts en hun lokalen kan je terecht op https://scoutsrode.be/verhuur/ en op https://www.kampas.be/nl/domein/spatter

Spatter is tevens de naam van de scoutslokalen.